„Плен“: Каде да најдете Медикит

Светот на грабливки е исклучително опасен, па затоа ќе сакате да носите медикити со вас. Еве каде да ги најдете кога сте на истражување.